Letölthető dokumentumok, törvények és rendeletek

MÁSZ dokumentumok:

A Magyar Állatkertek Szövetségének Etikai Szabályzata (1998) - Letöltés

A magyar állatkertek hozzájárulása országunk és a világ jobbításához - szakmai küldetés és szerepvállalás (2001) - Letöltés

Együtt a vadvilág jövőjéért - Az állatkertek és akváriumok természetmegőrzési világstratégiája - Letöltés


Törvények, rendeletek: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről - Link

Az 1998. évi XXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az állatok védelméről és kíméletéről - Link

>>>8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól - Link

>>>3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól - Link

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról - Link

2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről - Link

>>>Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajok - Link

>>>Védett és fokozottan védett állatok - Link

 

19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről - Link

A Tanács 1999/22/EK irányelve (1999. március 29.) a vadon élő állatok állatkertben tartásáról. - Letöltés

>>>Az Európai Unió veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajokra (CITES) vonatkozó szabályai (összegyűjtve) - Link

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól - Link

 

2005. évi CLXXVI. törvény az állategészségügyről - Letöltés

A Tanács 2005/1/EK rendelete az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról - Letöltés

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól - Link

 

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól - Link

Európai Uniós bizonylat kérelem - Link

CITES import-export engedély kérelem - Link

B. melléketes fajok kereskedelméhez nyomtatány - Link

Védett állatfajok tartására, bemutatására, hasznosítására vonatkozó engedélykérelem - Letöltés

J o o m l a T e m p l a t e - by J o om l a g e . c o m